Terres

 • Enceball Extra / Recebo

  L'enceball extra o recebo és una terra de jardineria de granulometria molt...

  L'enceball extra o recebo és una terra de jardineria de granulometria molt fina que s’utilitza com adob principalment per la gespa

  Quan la gespa està creixent s'ha de recebar amb aquest enceball per donar-li força al creixement. No pesa i per tant no aixafa la gespa.

  Big bags

  En Big bags de

  1000 KG aprox

  85,91 €
 • Ecoterra per l'hort

  Terra especial per la seva riquesa en nutrients. 

  Big bags

  En Big bags de

  1000 KG aprox

  88,65 €
 • Bio Mulch

  Bio mulch és material vegetal compostado de diferents granomètries barrejades 10- 30 mm, al posar-lo en un espai creem una protecció climàtica i creem en la part interior una microbiòtica així com una humitat. Es com si féssim un sòl d'un bosc.

  Es serveixen en big bags.

  Big bags

  En Big bags de

  402 KG aprox

  71,69 €

Diferents tipus de terres, sorres, sauló,...