Sorra

Filtres actius

La sorra està composta de fragments diminuts de roques o un altre mineral. Una partícula de sorra és fàcilment visible a l'ull humà i es diu gra. La major part de la sorra existent de l'planeta està composta de sílice, derivat de l'quars. La sorra també pot contenir més minerals com el ferro, guix i feldspat.