Com calcular la quantitat de material que es necessita?

Les saques que transportem són d'1 metre cúbic. Per passar de m2 a m3 per conèixer la quantitat de material a comprar, cal aplicar la següent fórmula:

Metres quadrats X Metres de gruix = Metres cúbics

Exemple

En una superfície de 100 m2 hi volem posar el material amb un gruix de 5 cm: 100 m2 x 0,05 m de gruix = 5 mts 3 Una saca té aproximadament 1 metre cúbic, necessitàrem 5 saques per omplir el nostre jardí de 100 metres quadrats.

Com calcular el transport?

A la nostra pàgina web vostè pot calcular el cost del transport del material que necessita en saques "big bags" de metre cúbic a qualsevol punt de Catalunya.

Com és el camió?

El nostre camió TARA 6,5 Tn i pot carregar fins a 4 tn. Alçada de 3.30 m - Amplada de 2,40 m. Grua d'autodescàrrega de 8 mts des de l'eix del vehicle. Servei de grapa per recollir restes de poda o jardí.

Com es carrega el camió?

El viatge del camió grua té el mateix cost si porta un sac que si en porta quatre, aleshores es tracta que cadascú carregui els camions que necessita fins a 4 saques, o bé, 4 tn què és l'equivalent en pes. Si ens passem de pes, començarem la càrrega d'un segon camió.

Puc compartir camió?

En el cas que no s'arribi a la càrrega completa (4 saques) es pot fer una compra conjunta amb el veí, o familiar pròxim. Quan diem pròxim es dins la mateixa localitat, o aproximadament 2 quilometres de distància. Atenció! Transporterra.com no facilitarà aquesta gestió de compartir, però si que l'acceptem si ens l'ofereixen els nostres clients.