3.1.         Mètodes de pagament

  • • Targeta de crèdit (Visa, Mastercard, Maestro).
  • • Transferència bancària.

Per pagar amb targeta de crèdit, li donem accés a un espai segur mitjançant la passarel·la de pagament del nostre banc, on podrà introduir les seves dades per fer el pagament amb total seguretat.
Si tria la opció de transferència bancària, li enviem un email amb les dades on realitzar l'ingrés i el concepte que ha de posar. Ha de fer la transferència en un termini de tres dies laborables des que li enviem l'email.
No tramitem cap comanda fins a comprovar que totes les dades son correctes i el pagament s'ha realitzat.

3.2.         Condicions de lliurament amb Transports Mas

• Zones de lliurament a Catalunya, Comunitat de Madrid i Castelló
• El preu del transport és de només de 60€ (Barcelona i Girona), de 120€ (Tarragona) i de 350€ (Lleida).
Alguns productes també estan disponibles pel lliurament a la Comunitat de Madrid (80€), Castelló (200€) i per la zona de Perpinyà (150€). En el moment d'introduir la quantitat de producte en el camió, podràs veure la capacitat del camió i si serà necessari comptar un altre viatge de camió. (Però sempre cobrem un viatge)
• Gaudeix d'una tarifa especial en el preu del transport per 30€ amb la promoció "No tinc pressa" en les províncies de Barcelona i Girona. Per la resta de zones la promoció "No tinc pressa" aplicarà un 50% de descompte sobre el cost del transport.
• Inclou la descàrrega al costat del camió fins a 6 m.
• Cal tenir en compte el lloc d'accés per al camió-grua (major de 3'5 Tn).

3.3         Condicions de lliurament amb GLS

• Lliuraments a tota la península excepte Portugal, Andorra i Gibraltar
• El preu del transport és per unitats

3.4.         Condicions generals de lliurament.

Totes les vendes i lliuraments estan subjectes a disponibilitat dels productes i a la confirmació del pagament, que pot ser mitjançant targeta de dèbit o de crèdit o per transferència bancària. En aquest últim cas, les dades del compte bancari on realitzar d'ingrés són enviades per correu electrònic al client una vegada formalitzada la comanda. Transcorreguts 15 dies sense rebre el pagament, la comanda serà desestimada. Amb la transacció econòmica confirmada, la comanda és processada i enviada, la qual demora en ser lliurada en funció del destí final de la mercaderia. En general, s'estima una demora aproximada d'entre 3 i 7 dies hàbils. En tots els casos hi pot haver factors imponderables que retardin el lliurament, com poden ser l'absència de persones en el domicili de destí, problemes de logística i distribució, etc. Aquestes situacions, alienes a transporterra.com, passen en molt poques ocasions, i farem tot el possible per que les seves compres els siguin lliurades en temps i forma adequada.

3.5.         Canvis i devolucions

Pel que fa a devolucions de productes defectuosos es refereix, cada cas és avaluat individualment, però s'accepten per defectes de fabricació o transport, substituint-lo per un de nou. Per evitar demores i malentesos, li recomanem que revisi els detalls de la compra i les especificacions dels productes abans de realitzar-la. Les despeses en el transport de la devolució corren a càrrec del client.

           3.6      Dret de desistiment

Té vostè el dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense la necessitat de justificació. El termini de desistiment serà de 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer indicat per vostè, diferent al transportista, va adquirí la posició material del darrer dels productes/bens. Per a exercir el dret a desistiment, haurà de notificar-nos  a Transporterra.com al c/ Sant Antoni 39 08358 Arenys de Munt,( Barcelona) o al correu electrònic  info@transporterra.com la seva decisió de desistir el contracta amb una declaració (per exemple, una carta enviada per correu o correu electrònic). Pot fer servei el model que hi ha a continuació, encara que no és obligatori.

Per complir amb els terminis de desistiment només amb la comunicació relativa per la seva part enviada abans del termini corresponent.

Conseqüències del desistiment.

En el cas de desistiment per la seva part, li tornarem tots els pagaments que hem rebut de vostè, inclòs les despeses d’entrega (Amb la excepció de les despeses addicionals resultants d’escollir per la seva part una modalitat d’entrega diferent a la modalitat menys costosa d’entrega ordinària que oferim) sense demora o en tot cas, no més dels 14 dies naturals a partir de la data que ens informi de la decisió de desistir del present contracta. Procedirem a efectuar dita devolució utilitzant transferència bancària, a no ser que hagi vostè exposa’t expressament un altre mitja de pagament. De totes maneres podrem retenir la devolució dels pagaments fins que vostè no ens hagi presentat la devolució dels productes/bens del contracta.

Deurà vostè retornar-nos o entregar-nos directament els productes/bens a Transporterra.com a carrer Sant Antoni, 39 Local 08358 Arenys de Munt (Barcelona) o col·laboradors nostre que li indiquem. Sense demora, degut a la particularitat de la manipulació dels materials també li podem passar a recollir dins de les nostres rutes de repartiment, però se li cobraria 2,60€/Km des d'Arenys de Munt, en qualsevol cas dins els 14 dies a partir que vostè ens comuniqui el desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució de la mercaderia abans que hagi passat el termini.

Només serà vostè responsable de la impossibilitat de recollir la mercaderia/bens sinó es troba en el mateix lloc on es va fer la descarrega amb la grua i en les mateixes en les característiques i estat.

No procedirem al desistiment si els bens/productes no estan en els mateixos big bags o embalatge de l’entrega.   

Modelo de formulari de desistiment

– A la atenció de Transporterra.com c/ Sant Antoni, 39 local 08358 Arenys de Munt

– Amb la present comuniquem/comunico que desisteixo del contracte de venta del següent servei:

– Comanda número:

– Nom del consumidor o dels consumidors i usuaris

– Domicili del consumidor i usuari

– Firma del consumidor  (Només si el present formulari es presenta en paper)

– Data