Consells del manteniment dels sorrals

Publicat el: 2019-05-10
Categories: Consells , Idees , Productes

El sorral és un element molt important a les Escoles i per això és molt important que tingueu present aquests consells dels sorrals i el seu manteniment per tal de que els petits i petites puguin gaudir d'un joc natural i sa. 

El sorral és un àrea de joc delimitada per elements de contenció com per exemple ecotravesses de fusta i és omplert de sorra de riu i/o grava. Amb la finalitat de fomentar els jocs i activitats de tipus manual i de comunicació amb la terra dels infants.

Poden arribar a ser un risc per la salut si es troben en mal estat; contaminats amb microorganismes, material orgànic o inorgànic, insectes i/o paràsits procedents de defecacions d'animals. Si a tot això li sumem que els infants són més succeptibles d'adquirir infeccions pot ser perillós. 

Per tot això, us volem donar alguns consells bàsics on ajuden a mantenir en condicions correctes d'higiene, seguretat, ús i aspecte els sorrals infantils: 

1. Ubicació: S'han de situar en llocs assolellats i preferiblement a l'aire lliure. 

2. Vegetació: Evitar situar els sorrals a prop d'arbres i/o arbusts que produeixin fruits i especialment els que siguin tòxics. Així podem impedir que els fruits caiguin a dins del sorral i prevenir intoxicacions i la presència dels ocells que hi vagin a menjar-los. És preferible espècies autòctones de fulla caduca que permeten ombra a l'estiu i sol durant l'hivern. 

 

3. Permeabilitat: El sistema de drenatge de les sorreres ha de garantir evacuar l'aigua infiltrada i conservar les seves propietats hidrodinàmiques en termes de permeabilitat. 

4. Característiques i manteniment: La granulometria de la sorra ha de ser entre 1 i 3 mm i no contenir partícules argiloses ja que això fa que amb l'aigua es produeixi fang. A més ha d'estar rentada i s'ha d'evitar la compactació en el transcurs del temps. 

5. Neteja: S'ha de rasclar la sorra en superfície una vegada al dia, a una profunditat de 10 centímetres i així eliminar els cossos estranys que hi poden haver. També s'ha de moure un cop al trimestre la terra perquè el sol realitzi la seva acció bactericida gràcies als raigs UV. 

6. Reposició: Reposar sempre les pèrdues de sorra per assegurar-nos de que el nivell del nostre sorral és el correcte. Si el sorral ha perdut sorra durant els dies, no s'ha de retornar la sorra que ha caigut fora del recinte.

7. Renovació: Es recomana renovar la totalitat de la sorra un cop a l'any com a mínim. 

8. En cas de contaminació: És aconsellable NO realitzar tractaments amb productes ja que la ubicació dels sorrals i els infants, no garanteixen que es puguin respectar totes les mesures i terminis de seguretat necessaris. 

9. Senyalització: S'ha de prohibir l'accès d'animals domèstics i de bicicletes. S'haurà d'assenyalar perquè es respectin les mesures de seguretat. 

10. Educació: És necessari dur a terme una educació en higiene de la població en general. 

És molt important que seguiu aquests consells de la Diputació de Barcelona es compleixin en tots aquells sorrals on els nostres nens i nenes són feliços jugant, creant i somiant! 

Productes relacionats