ECOTERRA PER A HORT

Publicat el: 2020-02-29
Categories: Productes

Després de molts any buscant una terra per fer-ne hort hem trobat gràcies a un proveïdor una terra preparada per això. Els clients en demanaven un terra rica en adob, però que no fos massa dura. I tal com fem a l'hort de casa quan hi tirem adob orgànic en abundància i compost , deixant descansar la terra. Doncs, amb la ecoterra fem una mica el mateix. Una mescla de sauló net amb un 50% més un 50% d'adob, part d'aquest un 35% prové d'orgànic, i la resta un 15% amb compost vegetal.

És una terra molt recomenable per la utilització d'horts ecològics i convencionals destinat a diversos cultius. 

L'experiència en diu, que dona molt bons resultats. 

Productes relacionats