ECOTERRA PER A HORT

Publicat el: 2020-02-29
Categories: Productes

Després de molts any buscant una terra per fer-ne hort hem trobat gràcies a un proveïdor una terra preparada per això. Els clients en demanaven un terra rica en adob, però que no fos massa dura. I tal com fem a l'hort de casa quan hi tirem adob orgànic en abundància i compost , deixant descansar la terra. Doncs, amb la ecoterra fem una mica el mateix. Una mescla de sauló net amb un 50% més un 50% d'adob, part d'aquest un 35% prové d'orgànic, i la resta un 15% amb compost vegetal.

És una terra molt recomenable per la utilització d'horts ecològics i convencionals destinat a diversos cultius. 

L'experiència en diu, que dona molt bons resultats. 

Productes relacionats

  • Ecoterra per a l'hort

    L'Ecoterra per l'hort és una terra especial per la seva riquesa en nutrients. Hem barrejat el sauló amb compost vegetal amb matèria orgànica d'origen animal per aprofitar la rapidesa d'acció dels fems amb la llarga aportació del compost vegetal.