Buscar al blog

La terra subbase i la terra per omplir.

Publicat el: 2022-05-22
Categories: Idees , Productes

Des de Transporterra.com estem treballant amb les millor proveïdors de terra per tal d’oferir als nostres clients les terres més específiques com la subbase que tal com indica el seu nom és ideal per crear una subbase amb adob, restes vegetals , a partir d’una tria de restes d'altres productes garbellats. És molt possible que la seva granometria no sigui estèticament acceptable per el nostre jardí però per aquest motiu recomanem posar al damunt una de les nostres terres adobades o vegetals per tal de dar el retoc final.

Si hem d’omplir un espai amb molta terra per això recomanem posar primer terra per omplir, que no porta nutrients, o si hem de destinar l’espai a hort o parterra per plantar-hi podem posar la terra subbase.

Una altra diferència entre les dues terres és la esponjositat que ens dona la terra que en diem subbase degut a estar formada per matèria orgànica vegetal o animal fa que la densitat i la volumetria sigui més variable. La terra per omplir, bàsicament sauló de tall o depenent de la partida fins hi tot garbellat un cop compactada tindrem una superfície més uniforma. la terra subbase juntament amb el sauló garbellat per fer el sòl per posar gespa. 

Productes relacionats