La terra subbase i la terra per omplir

Publicat el: 2022-05-22
Categories: Idees , Productes

Des de Transporterra.com estem treballant amb els millor proveïdors de terra per tal d’oferir als nostres clients les terres més específiques com la subbase, que tal com indica el seu nom, és ideal per crear una subbase amb adob, restes vegetals, a partir d’una tria de restes d'altres productes garbellats. És molt possible que la seva granometria no sigui estèticament acceptable pel nostre jardí, però per aquest motiu recomanem posar al damunt una de les nostres terres adobades o vegetals per tal de donar l'últim retoc.

Si hem d’omplir un espai amb molta terra, recomanem posar primer terra per omplir, que no porta nutrients, o si hem de destinar l’espai a hort o parterra per plantar-hi, podem posar la terra subbase.

Una altra diferència entre les dues terres és la esponjositat que ens dona la terra que en diem subbase, degut a estar formada per matèria orgànica vegetal o animal, que fa que la densitat i la volumetria sigui més variable. La terra per omplir, bàsicament sauló de tall o depenent de la partida fins i tot garbellat, un cop compactada tindrem una superfície més uniforma. La terra subbase juntament amb el sauló garbellat per fer el sòl per posar gespa. 

Productes relacionats