El triangle del jardí

Publicat el: 2016-11-07
Categories: Idees , Jardineria

Aquest estiu en un programa de RNE, vam escoltar a David Jiménez, Arquitecte-paisatgista. Ens aporta un punt de vista sobre el jardí més enllà de la gespa verda. Des de jardins amb espais horitzontals com verticals. 

 

Foto: davidjimenez.eu

 

Ens comenta diferents possibilitats per dissenyar un jardí tant per colors, textura, geometria, olors... Pensar amb la tipologia de sorra, terra, graves, marmolines a utilitzar i sempre de qualitat perquè les plantes puguin créixer sense problemes. Però a banda de les plantes, també s'han de tenir en compte els accessoris com les pèrgoles, tarimes, jardineres, etc. 

Ens va encantar la valoració final on engloba tres punts bàsics en la construcció d'un jardí. Us recomano la xerrada sobre els seus projectes de jardins. Us passo link.

L'idea de tenir en compte tres conceptes interrelacionats com l'aigua, les plantes i l'ús del jardí. 

1. L'aigua: Tenir en compte la quantitat d'aigua i les possibilitat de rec. I si és possible, la qualitat d'aigua. Si no és possible tenir millor qualitat d'aigua, llavors cal ser més prim-mirat amb la qualitat de la terra.

2. Les plantes: En relació amb l'aigua, podem posar diferents plantes. 

3. L'ús del jardí és l'espai on hem de relacionar quina vida volem fer. 

La triangulació d'aquests elements pot ser una manera inicial per començar a dissenyar i decorar un jardí ideal.